Ціни

 

Прайс від 01.01.2021

Прийом

1

Прийом лікаря дерматолога

450

2

Прийом лікаря гінеколога

450

3

Прийом лікаря DOC.UA

500

4

Розробка індивідуальної схеми лікування

600

5

Забір матеріалу

50

6

УЗД

400


Дермато/Трихоскопія

7

Дерматоскопія

150

8

Трихоскопія 

150Видалення

9

Видалення новоутворень на шкірі ,ціна за 1 од

70

10

Місцеве знеболення

150

11

Патогістологічне дослідження новоутворень шкіри (до 3 одинииць)

650


Грибкові ураження12

Мікроскопія зішкрібу на гриби

250

13

Мікроскопія і посів на патогенні гриби 

650

14

Визначення чутливості патогенних грибів до антибіотиків (1 культура)

500

  

Мікроскопія виділень (мазок)

15

Мікроскопія виділень із жіночих статевих органів

150

16

Мікроскопія виділень із чоловічих статевих органів

150

17

Мікроскопія еякуляту

150Інфекції ПСШ, цитологічні дослідження

18

Діагностика інфекцій методом ПЛР (1 інфекція)

200

19

Скринінг Урогенітальна система 25 збудників, метод ПЛР 

2500

20

Діагностика Trichomonos Vaginalis INPOUCH TV

700

21

Бактеріалогічний посів на мікрофлору без визначення чутливості до антибіотиків COLOREX

700

22

Бактеріалогічний посів на мікрофлору З визначення чутливості до антибіотиків

990

 

ПАП-тест

300

23

Рідинна цитологія

500


Загальноклінічні дослідження

24

Розгорнутий аналіз крові (22 параметри+ШОЕ)

200

25

Загальний аналіз сечі

150

26

Копрограма

200


Біохімія крові та пакетні дослідження

27

Ig E загальний

250

28

Загальний біохімічний профіль пакетне обстеження

1250

29

Печінковий профіль пакетне обстеження

750

30

Ліпідний профіль пакетне обстеження

500

31

Акне 1 пакетне обстеження

1550

32

Виявлення гельтінтів та лямблій пакетне дослідження 

1250

33

Акне 2 пакетне обстеження

1900

34

Нирковий профіль пакетне обстеження 

370

35

Хронічна втома пакетне дослідження 

2500

36

Профілактика серц-суд захворювань пакетне обстеження

1040

37

Анемія 1 пакетне обстеження

370

38

Скринінг щитоподібної залози (ттг,т3,т4) пакетне обстеження 

455

39

Здоров’я чоловіка пакетне обстеження

2850

40

PSA загальний

200

41

Індекс PSA

310

42

Щорічний лабораторний CHECK-UP базовий пакетне дослідження 

3500

43

Щорічний лабораторний CHECK-UP розгорнутий пакетне дослідження 

4500

44

Глюкоза

100

45

Індекс НОМА

370

46

Глікований гемоглобін HbA1c

230

47

Коагулограма

350

48

С-реактивний білок (якісне визначення)

65

49

С-реактивний білок (кількісне визначення)

130

50

Альбумін

90

51

Загальний білок

90

52

Білірубін загальний

90

53

Білірубін прямий

90

54

Білірубін непрямий (біл.заг,біл.прям., розрах.непрямого біл.)

220

55

Креатинін

90

56

Сечова кислота

90

57

Тригліцериди

90

58

Холестерин

90

59

Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)

90

60

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

90

61

Аспарататамінотрансфераза (АСТ)

90

62

Гамма-глутамінтрансфераза (ГГТ)

90

63

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

90

1260/61

Лужна фосфотаза (ЛФ)

90

1262

Ліпаза

120

1248

Альфа-амілаза

90

1264

Панкреатична амілаза

110

1268

Залізо

100

1298

Феритин

220

 

Комбінований скринінговий тест ВІЛ/Гепатит/Сифіліс

500


Гормональна панель

1400/01

ТТГ

190

1404/05

Т3

190

1402/03

Т4

190

1414/15

ФСГ

220

1422/23

Естрадіол

220

1412/13

ЛГ

220

1416/17

Прогестерон

220

1420

Тестостерон загальний 

210

1295

Тестостерон вільний

250

1293

Сексзвязуючий глобулін 

220

1516

Індекс вільного тестостерону

450

1118

АМГ

500

1424

Кортизол

275

1426

ДГЕА-С

220

1294

17-ОНР

215

1111/12

Віт Д

465

1418/19

Пролактин 

220


Антитіла

1466

Цитомегаловірус Ig G

250

1464

Цитомегаловірус Ig M

250

1482

Вірус простого герпесу 1,2 Ig M

250

1486

Вірус простого герпесу 2 типу Ig G

250

1515

Вірус простого герпесу 1 типу Ig G

250

1126

Chlamydia trachomatis Ig G

250

1127

Chlamydia trachomatis Ig M

250

1447

Гепатит В (HBV) HBsAg

220

1494

Treponema Pallidum сумарні АТ

250

1174

SARS-Co V-2 Ig M

750

1175

SARS-Co V-2  Ig G

750

1159

ПЛР SARS-Co V-2

1600

Copyright © 2021 Доктор Анатолий Андреев. Все права защищены.